Önkormányzati ülés

2004. december 11. 10:09:05  nyomtatási kép


Háromnegyed éves gazdálkodás

A testületi ülést Németh Zsolt polgármester távollétében Kovács Tilda alpolgármester vezette. A város háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló elõterjesztés megtárgyalásakor elhangzott, hogy az idõarányos teljesítés -mind bevételi, mind kiadási oldalon - jó ütemű, de összességében nem. Így minél elõbb tüzetes elemzés szükséges annak érdekében, hogy megtalálják a megoldást. Fixl László képviselõ azt kérdezte, elegendõek-e a meghozott intézkedések ahhoz, hogy a város az évet nyugodtan zárja le. Varga Andrásné a pénzügyi csoport vezetõje elmondta, hogy az iparűzési adó-feltöltés 5-tõl 25 millió forintig juttathat a városnak forrást, ám annak utalása eltolódik, s ez bizonytalanságot szülhet. SZJA-t 13-szor utalnak, az utolsó érkezõ ösz-szeg már nem számít bele a város éves mérlegébe, bár az az összeg több, mint ami havonta érkezik a város számlájára. Havonta mintegy 30-34-35 millió forint érkezik ily módon. Az utolsó december 25-én. Ha minden pozitívan alakul, akkor év végére nem lesz folyószámla hitele a városnak.
S bízhatunk abban is, hogy az igényelt támogatások lehet, hogy megérkeznek decemberben. Az pedig márciusban derül csak ki, hogy az Önhibájukon Kívül Forráshiányos települések igényeibõl - ilyen Vasvár is, mit fogadnak el. Az látható - mondta Kovács Tilda alpolgármester -, hogy idén 21 millió forintot lehetett így kicsikarni az államtól, ám most üres az államkassza.
Fabók Tibor azt firtatta, miért van ekkora elmaradásban a Városi Zeneiskola bevételi teljesítése. Dr. Wessely István képviselõ ezt a kérdést még azzal toldotta meg, hogy a városban az a hír járja, nincsen már fája sem a zeneiskolának, amivel fűthetne.
Kovács Tilda válaszában elmondta, hogy a zeneiskolai tandíjak félévi beszedése késik, ezért nincsen idõarányos teljesítés, ám ennek pótlását kérték az intézménytõl. Ez az összeg egynegyed millió forint, s kizártnak tartja, hogy ne lenne tüzelõjük.
A testület a beszámolót a kiegészítésekkel elfogadta, bízván abban, hogy költségvetési gondjai a forráshiányos városnak megoldódnak.

Közösségi pszichiátriai ellátás

A Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány - miként Rózsás Miklós ügyvezetõ fogalmazott -mindig igyekezett elõre tervezni, amely a szükséges szolgáltatások kiszélesítését, új szolgáltatások rendszerbe állítását jelenti. Ez az elõremenekülés szolgálja a fejlõdést is. Akistérség 21 településén egyre nagyobb igény mutatkozik a közösségi pszichiátriai kezelés rendszerbe állítására, ezt most pályázati forrásból lehetne megoldani, mely az önkormányzatnak nem kerül egy fillérébe sem, ám ehhez kéri a testület támogatását.
A szociális bizottság is tárgyalta ezt a kérést, s miként Fabók Tibor, a bizottság elnöke fogalmazott, az alapítvány munkája nem csak példa értékű a térségben, de az itt élõk elismeréssel szólnak munkájukról, s a szolgálat munkatársai közmegbecsülésnek örvendenek. Ezért javasolja a támogatás megadását.
Kovács Tilda alpolgármester elmondta, hogy a szolgáltatás ideiglenesen az Árpád tér 8 szám alatt lesz elhelyezve, s kiemelte azt is, hogy ez a szolgáltatás foglalkoztatási bõvülést is jelent Vasvárnak, ami szintén nem lebecsülendõ. A képviselõ-testület az alapítvány kérését egyöntetűen támogatta és megszavazta azt.

Polgármesteri közlemény

Ezt követõen megérkezett Németh Zsolt polgármester, aki egy polgármesteri közleményt olvasott fel, ezzel reagálva az utóbbi idõben tapasztalható jelenségre, mely rontja mind a képviselõ-testület, mind a város, mind annak polgármestere hitelét.

Történelmi városközpont, közbeszerzési eljárás megindítása

A testület hosszasan tárgyalta a történelmi városközpont rekonstrukciójához szükséges közbeszerzési pályázat feltételrendszerét. Miután megvitatta a technikai kérdéseket, döntött arról, hogy megindítja a a közbeszerzési eljárást. A képviselõk elsõsorban azt javasolták -így Tóth Balázs is - hogy jó lenne a bonyolítási eljárást is mielõbb tárgyalni, mert az idõ sürget. S az is elgondolkodtatta a testület tagjait, hogy esetleges régészeti leletek elõkerülése mennyire akaszthatja meg a munka menetét.
Gergye Rezsõ képviselõ elmondta, hogy a munkakezdésnek semmi akadálya nincsen, akár a farsangi rendezvények elõtt is lehetséges ez.
A testület elfogadta az elõterjesztést, így a közbeszerzési pályázat elindítható mind a rekonstrukcióval kapcsolatban, mind a szolgáltatásokkal kapcsolatban, kiemelten kezelve a referenciákat és az ütemezés pontosságát.

Rendezési terv

A testületi ülésen mint információ hangzott el, hogy a Vasvár Rendezési Terve rövidesen elkészül, amelyben a történelmi városközpont rehabilitációja és a többi szükséges változtatások is bevezetésre kerülnek. (Várhatóan az ünnepek elõtt már az Interneten, a www.vasvar.hu oldalon teljes terjedelmében hozzáférhetõ lesz a városszerkezeti térképpel együtt.

Részvétel tehetséggondozó programban

A hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó programjában pályázati úton vesz részt a város. Ennek támogatottja olyan tanuló, aki 7 testvérével él együtt, s kiváló elõmenetele, munkához való hozzáállása példamutató. Fixl László képviselõ rámutatott, hogy ez az elsõ olyan tanuló, akinek elõmenetelére jó ha odafigyel a város a késõbbiekben is, s talán késõbb mint értelmiségit visszakaphatjuk. Az általános iskola most 8. osztályos tanulója, Böcskei Richárd pályázatát a testület elfogadta, kinek középiskolai tanulmányi támogatását a város jövõ évtõl folyósítja.

Hajba Gyula szerzõdésének módosítása

A közterületek rendben tartását Hajba Gyula vállalkozó végzi. Miként Németh Zsolt polgármester fogalmazott, példásan. Olyan jó színvonalon, hogy ezt a nehéz munkát - neki bármennyit is ígérnének - nem merné bevállalni. Hajba Gyula viszont ezt a tevékenységet évek óta a város lakosságának és a testületnek is megelégedésére végzi.
A szerzõdés módosítása a KSH által kiadott éves inflációs-ráta függvényében történik. A módosított óradíj az 1500 forintról 1600 forintra emelkedett, melyet a testület megszavazott.

Hó eltakarítása, Tóth László szerzõdése

A városban a hó eltakarítását Tóth László végzi szintén önkormányzattal kötött szerzõdés alapján. A tarifa emelést az anyagárak és az áfakulcs megváltozása tette szükségessé. Ennek értelmében a testület elfogadta az új tarifát. Tóth László kérte a testületet és az újság szerkesztõségét is, hogy a lakosság felé tolmácsoljuk az alábbi kérését: Téli havazások idején az út szélén és a bejáratoknál szabálytalanul parkoló autókat távolítsák el, mert e nélkül szinte lehetetlen a hó gépi eltakarítása. A testület a tarifa emelését elfogadta.

Informatikai koncepció

A város adatátvitele, rögzítése számítógépeken történik. Ám nincsen olyan korszerű adatátviteli rendszer, amely ezt a munkát "közös nevezõre" hozná. Ez adott esetben beláthatatlan következményekkel is járhat. Szerencsére ilyen még nem történt. Dr. Wessely István hozzászólásában elmondta, hogy elodázhatatlan egy korszerű önkormányzati informatikai rendszer kiépítése, erre áldozni kell, s amolyan pályázati és egyéb pótló forrásokból ez nem lehetséges, s nem is fenntartható állapot. Ráadásul a közforgalomban lévõ hardverek minõsége a tömegtermelés miatt rengeteget romlott az elmúlt években. Ezt a beruházást nem lehet megúszni, s javasolja, áldozzon rá a város.
Kérdés mennyit? A testület ismervén a város anyagi helyzetét, végül úgy döntött, hogy a koncepciót elfogadja, ám a konkrét összegre és a megvalósításra a költségvetés tárgyalásakor tér vissza.

Zárt ülés

A testület zárt ülés keretében tárgyalta a fürdõ helyzetét, számba véve azokat a lehetõségeket, amelyeket a város lépésként foganatosíthat a mostani helyzet felszámolása érdekében. A cél, hogy akár pályázati úton is, de megoldódjon a városban a fürdõ-anomália, s megvalósulhasson egy olyan fedett fürdõ, amely a térségben élõk úszás oktatását is biztosítani képes.

- sok -
Program
2021. március 2. kedd
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)