VASVÁR Város Honlapjának akadálymentesített változata

Meghívó önkormányzati ülésre

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. november 30-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel 
m e g h í v o m.
Az ülés helye: Városháza nagyterme
NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről, eseményekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekrőlElőadó: TÓTH BALÁZS polgármester


N a p i r e n d:

I. Beszámoló a szociális alapszolgáltatások ellátásárólElőadó: BORBÁS IMÉRNÉ a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője
II. Beszámoló a Vasvári Polgármesteri Hivatal tevékenységérőlElőadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
III. Beszámoló az adóztatás helyzetérőlElőadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
IV. FOLYÓ ÜGYEK:
1) Beszámoló a múzeumi feladatok ellátásárólElőadó: Dr. ZÁGORHIDI CZIGÁNY BALÁZS múzeum igazgató
2) Tájékoztatás önkormányzati rendelet megalkotás előkészítésérőlElőadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
3) Előterjesztés Arany János Tehetséggondozó Programban való pályázati részvételhezElőadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
4) Ajánlat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
5) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 8. III/3. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadásáraElőadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
6) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. IV/4. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadásáraElőadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
7) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. I/4. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításárólElőadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
8) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. I/9. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításárólElőadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
9) Előterjesztés a polgármester jutalmának megállapításáraElőadó: GALAMBOS ISTVÁN tanácsnok, a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságelnöke
10) Előterjesztés Horváth Elemér Vasvár, Árpád tér 2. fsz.3. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
11) Előterjesztés Köcse Andrásné Vasvár, Szentmihályfalvi u. 30. I/1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
12) Előterjesztés Kerék Szabina Vasvár, Németh A.u.4. fsz. 5. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
13) Előterjesztés a Vasvár, Németh A.u.2. fsz. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadásáraElőadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
14) Előterjesztés Bogdán Zsolt Vasvár, Németh A.u.2.fsz.1. szám alatti lakos bérbeszámítási kérelméreElőadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
15) "Csapadékvíz-elvezetés Vasváron I. ütem" közbeszerzési eljárásban döntéshozatalElőadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 V a s v á r,  2017. november 22.
                               TÓTH BALÁZS                                        polgármester