Felülvizsgálók jelentkezését várjuk

2022. július 23. 09:02:08  nyomtatási kép

Népszámlálás 2022

A Vasvári Polgármesteri Hivatal felülvizsgálók jelentkezését várja a 2022 őszén, októberben és novemberben lebonyolítandó országos népszámláláshoz. Jelentkezni augusztus 15-ig lehet. 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és 2022. november 28. között Magyarország területén NÉPSZÁMLÁLÁST tart.

A számlálóbiztosok adatgyűjtési tevékenységének folyamatos koordinálásához, valamint az adatgyűjtés szakmai szempontoknak történő megfeleltetéséhez és ellenőrzéséhez felülvizsgálókra van szükség. Feladatuk többek között, hogy a kérdőívek kitöltésével kapcsolatos szakmai előírásokat és követelményeket betartassák a számlálóbiztosokkal, továbbá koordinálják őket a munkájuk szervezésében és végrehajtásában. A felülvizsgálóknak állandó kapcsolatot kell tartaniuk a hozzájuk tartozó számlálóbiztosokkal és folyamatosan nyomon kell követniük az előrehaladást. A számlálóbiztosok terepen végzett munkáját szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik, az előrehaladásról rendszeresen be kell számolniuk a helyi népszámlálási felelősnek. A terepen tapasztaltakról, illetve a felmerülő problémákról – a probléma jellegétől függően – tájékoztatniuk kell a helyi népszámlálási felelőst vagy a KSH területfelelősét. A kapcsolattartás formája mindkét irányba megegyezés kérdése.

A felülvizsgálók alapvető feladatai a következők:

·       otthoni felkészülés keretében a szükséges alapismeretek, e-learning tananyagok elsajátítása és elektronikus vizsga teljesítése;

·       a számlálóbiztosok munkájának koordinálása, ellenőrzése, munkájuk szakmai igazolása a helyi népszámlálási felelős számára a pénzügyi elszámolások előkészítéséhez;

·       közreműködés – a helyi népszámlálási felelős döntése alapján – az összeíráshoz szükséges elektronikai eszközök (tabletek) és tartozékaik számlálóbiztosok részére történő kiosztásában és azok visszagyűjtésében;

·       az adatfelvétel előrehaladásának folyamatos nyomon követése a menedzser alkalmazásban;

·       a minőségbiztosítás részeként az adatfelvétel meghatározott minőségi mutatói, indikátorai teljesülésének teljes körű vizsgálata, indokolt esetben a szükséges intézkedések megtétele a helyi népszámlálási felelőssel közösen eljárva;

·       az adatfelvételt megtagadó háztartások címének jelzése a helyi népszámlálási felelős és a területfelelős felé. Szükség esetén a számlálóbiztos elkísérése az adott címre a sikeres adatfelvétel céljából;

·       az összeíráshoz kapcsolódó nyomtatványok, segédanyagok és az összeíráshoz szükséges elektronikai eszközök esetleges pótlása a számlálóbiztosok részére.

A felülvizsgálói munkára jelentkezőknek az alábbi pontokban foglalt feltételekkel rendelkezniük kell:

·     saját eszköz internet elérhetőséggel a felkészüléshez és a menedzser alkalmazás használatához (rendelkezzen olyan elektronikai eszközzel, amelyen meg tudja tekinteni az e-learning tananyagot és vizsgázni tud - PC, laptop, tablet stb.-, valamint használni tudja a menedzser alkalmazást).

·     elektronikus és telefonos elérhetőség: a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekben (rendelkezzen mobiltelefonnal és e-mail címmel).

·     ügyfélkapus elérhetőség: a felülvizsgálónak rendelkeznie kell ügyfélkapu-elérhetőséggel, illetve az ügyfélkapu regisztrációját legkésőbb a menedzser alkalmazásba való első belépés előtt létre kell hoznia az azonosítás miatt.

 

 

A felülvizsgáló személyével kapcsolatos elvárások:

·                 18. életév betöltése, cselekvőképesség,

·                 legalább középfokú végzettség.

A felülvizsgálói munkára olyan személyek jelentkezését várjuk:

  • akik ismerik a helyi sajátosságokat,
  • akik magabiztos számítógépes ismerettel rendelkeznek,
  • akik határozottan és világosan kommunikálnak a számlálóbiztosokkal és a többi szereplővel;
  • akik az irányításuk alatt dolgozó számlálóbiztosok munkáját hatékonyan össze tudják fogni;
  • akik rendszerszinten átlátják az egész munkafolyamatot,
  • akik gyakorlatiasak, alaposak, jó megfigyelőképességgel rendelkeznek;
  • akik a számlálóbiztosok munkájával kapcsolatos észrevételeket, kritikákat képesek határozottan szóvá tenni, értékelésük reális, építő jellegű, a döntéseket tárgyilagosan, érzelmektől és személyes véleménytől mentesen tudják meghozni;
  • akik a népszámlálás idején folyamatosan rendelkezésre állnak;
  • akik a problémás esetekben határozottan tudnak és mernek dönteni.

Jelentkezését az alábbi linken letölthető jelentkezési lap kitöltésével, aláírásával várjuk. Jelentkezési lapját az alábbiakban ismertetett módon juttathatja el hivatalunkhoz:

·       személyesen a Vasvári Polgármesteri Hivatal (9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.) portájára történő leadással,

·       postai úton levélben a Vasvári Polgármesteri Hivatal (9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.) címre,

·       e-mailben a jegyzo@vasvar.hucímre az aláírt jelentkezési lap fotózásával vagy szkennelésével.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 15.

A felülvizsgálónak jelentkezők közül a helyi népszámlálási felelős (jegyző) az online tananyag elsajátítását és az e-learning vizsga teljesítését követően választja ki a felülvizsgálókat és velük köt megbízási szerződést.

A munkavégzésért a KSH a Kormány 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete 3. sz. melléklete szerint 220.- Ft/cím felülvizsgálói munkadíjat biztosít, felkészülési és kapcsolattartási díj: 25.000.-Ft.

A népszámlálással kapcsolatos bővebb információk megtalálhatóak a www.ksh.huoldalon. A jelentkezéssel összefüggő kérdésben a 94/572-012-es telefonszámon kérhető tájékoztatás.

 

Tisztelettel:

 

Pálláné dr. Lakics Erika jegyző

 

Program
2022. augusztus 17. szerda
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)