Meghívó

2022. június 28. 10:42:05  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2022. június 30-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel
m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme
NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
táridejű határozatainak végrehajtásáról,
a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
nyekről, valamint az átruházott hatás-
körben hozott döntésekről
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

N a p i r e n d:
I. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2022.(…) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
II. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2022.(…) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2021.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
III. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2022.(…) önkormányzati rendelete Vasvár Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 12/2005.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
IV. VASIVÍZ ZRT mérlegbeszámolója
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester
V. RÉGIÓHŐ KFT mérlegbeszámolója
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester
2
VI. VASI TRIÁSZ KFT mérlegbeszámolója
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester
VII. Beszámoló a Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás 2021. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester
VIII. RÉGIÓHŐ Kft 2021. gazdasági évről szóló beszámolója
Előadó: NÉMETH ISTVÁN ügyvezető igazgató
IX. FOLYÓ ÜGYEK:
1) Előterjesztés a Vasvári Kisdedóvó Egyesület kérelméhez
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester
2) Előterjesztés Vasvár, belterület 1688 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele ügyében
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester
3) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 2. szám alatti, 21 m2 alapterületű nem lakáscélú helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására Szabolcs Gergely kérelmére
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
4) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 2. szám alatti, 21 m2 alapterületű nem lakáscélú helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására Szalai Gergely kérelmére
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
5) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 2. szám alatti nem lakáscélú helyiség bérbeadására Péterfi Eszter kérelmére
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
6) Előterjesztés Bazsó Attila Vasvár, Alkotmány u. 13. I/9. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
7) Előterjesztés Kovács Sándor László Vasvár, Alkotmány u. 13. I/7. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
8) Előterjesztés Herceg Zoltán Szilárd Vasvár, Alkotmány u. 13. fsz. 4. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
3
9) Előterjesztés az SVS Technika Kft. Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. III/1. szám alatti lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
10) Előterjesztés Varga Nikoletta Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. I/4. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
11) Előterjesztés Szecsődi Arnold Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. I/3. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
12) Előterjesztés Dávid Levente Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. III/1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
13) Előterjesztés Lasics Sándorné Vasvár, Alkotmány u. 8. II/1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
14) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. I/8. szám alatti összkomfortos lakás bérleti szerződésének megszüntetésére, illetve bérbeadására
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
15) Előterjesztés Smolczer József Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. I/2. szám alatti lakoslakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
16) Előterjesztés Czetter Erika Vasvár, Eötvös L.u. 7/A. fsz. 4. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
17) Előterjesztés Rosta Anikó Tímea Vasvár, Árpád tér 4. I/2. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
4
18) Előterjesztés Horváth Katalin Vasvár, Árpád tér 2. fsz. 5. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
19) Előterjesztés Dékány Dalma Vasvár, Árpád tér 2. I/1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
20) Előterjesztés Horváth Győző Vasvár, Szentmihályfalvi u. 21. fsz. 5. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
21) Előterjesztés Nyári Veronika Vasvár, Szentmihályfalvi u. 21. fsz. 4. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
22) Előterjesztés a vasvári 1290/A/5 hrsz.-ú ingatlan közös tulajdonú helyiségének elővásárlási ügyében (Később kerül kiküldésre.)
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester
23) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 3. szám alatti társasház ügyében (Később kerül kiküldésre.)
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
V a s v á r, 2022. június 22.
TÓTH BALÁZS
polgármester

Program
2022. augusztus 17. szerda
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)