Meghívó

2022. április 22. 16:15:23  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. április 28-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel
ülést tart, melyre tisztelettel 
m e g h í v o m.

 

Az ülés helye: Vasvári Könyvtár (Vasvár, Alkotmány u. 5.)

 

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

                végrehajtásáról, a legutóbbi képviselő-

                testületi ülés óta történt fontosabb in-

                tézkedésekről, eseményekről, valamint

                az átruházott hatáskörben hozott dönté-

                sekről

                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

 

N a p i r e n d:

 

              I.   Beszámoló a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft.

 tevékenységéről

Előadó: ZÁGORHIDI CZIGÁNY ÁKOS ügyvezető igazgató

 

            II.   Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…./2022.(…) önkormányzati rendelete a városi képvi-

selők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tisz-

teletdíjának megállapításáról szóló 14/2019.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

          III.   FOLYÓ ÜGYEK:

 

1)Előterjesztés a vasvári 1660/2. és 1661. hrsz-ú területek használati megállapodására (Utólag kerül kiküldésre.)

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

2)Előterjesztés a vasvári 2033. hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó haszonkölcsön szerződés megkötésére

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

3)Előterjesztés a Szentmihályfalvi utcai parkolóhelyek kijelöléséhez

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

 

4)Előterjesztés az alpolgármester tisztelet-

díjának és költségtérítésének megállapítására

Előadó: GALAMBOS ISTVÁN tanácsnok

 

5)Előterjesztés Bódi Kristóf Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. I/4. szám alatti lakos bérbeszámítási kérelmére

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

6)  Előterjesztés Szecsődi Arnold önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelméhez

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

7)  Előterjesztés Baumgartner Andrea Vasvár, Németh A.u.3.fsz.6. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

8)  Előterjesztés Böcskei László Milán Vasvár, Március 15. tér 6. I/2. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

9)  Előterjesztés Erdélyiné Horváth Szimonetta Vasvár, Németh A.u.2. fsz. 3. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

10)       Előterjesztés Szigeti Szimonetta kérelméhez, a Vasvár, Árpád tér 2. fsz. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő, szociális jellegű lakás bérbevételére

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

11)      Előterjesztés Sárközi Lídia Vasvár, Vérmező u. 9. fsz. 3. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

12)      Előterjesztés Sárközi Lídia önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelméhez

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

V a s v á r,  2022. április 20.

 

                                    TÓTH BALÁZS

                                                                      polgármester

Program
2022. május 25. szerda
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)