Képviselő-testületi ülés

2022. január 21. 18:33:00  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. január 27-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést
tart, melyre tisztelettel 
m e g h í v o m.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-

                táridejű határozatainak végrehajtásáról,

                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta

                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-

                nyekről, valamint az átruházott hatáskör-

                ben hozott döntésekről

                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

 

N a p i r e n d:

 

            I.     Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022.(..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

          II.     FOLYÓ ÜGYEK:

1)Előterjesztés a Nagy Gáspár Művelődési Központ és a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár költségvetési intézmények közművelődési és könyvtári feladatai ellátásának átszervezésére

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

2)Előterjesztés közétkeztetési szolgáltatás 2022. február 01-től érvényes szolgáltatási díjaira vonatkozóan

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

3)Előterjesztés „Csapadékvíz-elvezetés Vasváron III. ütem” építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban bíráló bizottság felállítására (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

4)Előterjesztés „Csapadékvíz-elvezetés Vasváron III. ütem” projekt keretében műszaki ellenőri feladatot ellátó gazdasági szereplő kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lefolytatására felhatalmazás adására

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

5)Előterjesztés Kozsán Gábor Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. II/1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

6)Előterjesztés Neher Ádám Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. fsz. 4. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

7)Előterjesztés Koltai Krisztián Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. II/3. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

8)Előterjesztés Kiss-Füvesi Anett kérelmére a Vasvár, Alkotmány u. 13. I/6. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

9)Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. III/4. szám alatti, 72 m2 alapterületű, összkomfortos lakás bérleti szerződésének megszüntetésére, illetve bérbeadására

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

10)      Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. I/5. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

11)      Előterjesztés Sárközi Károly lakáscsere kérelmére a Vasvár, Alkotmány u. 15. fsz. 1. szám alatti szociális jellegű bérlakásra

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

12)      Előterjesztés a Vasvári Újság felelős szerkesztője megbízási díjának, valamint az újság szerkesztésében közreműködő személyek díjazására fordítható keretösszeg emelésére

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

13)      Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

Előadó: GALAMBOS ISTVÁN tanácsnok

 

14)      Javaslattételi lehetőség a Vas Megyei Közgyűlés által adományozandó kitüntetésekre

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

 

Vasvár, 2022. január 18.

 

 

 

                                 TÓTH BALÁZS 

                                 polgármester

Program
2022. május 25. szerda
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)