Tájékoztató

2021. november 02. 21:44:33  nyomtatási kép

A szociális célú tűzifa juttatásról

 

A Belügyminiszter döntése alapján 2021. évre Vasvár Város Önkormányzata 241 köbméter szociális célú tűzifa vásárlására szerzett jogosultságot.

 

Az önkormányzat a rendelkezésre álló készlet erejéig vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít a szociálisan rászoruló családnak, egyedül élő személynek.

A szociális rászorultság vizsgálatakor előnyben kell részesíteni azon kérelmezőket, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.), valamint az e tárgykört szabályozó helyi önkormányzati rendelet alapján leginkább rászorultak, az alábbi szempontok szerint:

a.)   akik települési lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra jogosultak,

 b.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek,

 c.) 3 vagy több gyermeket vagy, tartósan beteg gyermeket nevelnek,

 d.) a fogyatékkal élők,

 e.) akiknél kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn,

 f.) akik a Sztv. alapján aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosultak.

A tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra lakosonként egy-egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve kihűlés vagy fagyhalál veszély fennállása esetén), kizárólag természetbeni ellátás formájában.

Amennyiben egy önálló ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezés sorrendjében történik.

Nem kérhető szociális célú tűzifa támogatás az üresen álló, nem lakott ingatlanra, illetve azon ingatlanra, ami tűzifával nem fűthető.

A szociális rászorultság vonatkozásában e juttatás annak adható, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (jelenleg: 57.000.- Ft-ot), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (jelenleg: 71.250.- Ft-ot), továbbá rendkívüli élethelyzet – különös méltánylást igénylő súlyos, tartós betegség, egészségkárosodás  - esetén az egy főre jutó havi jövedelem a kérelmező családjában nem haladja meg az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 260 %-át (jelenleg 74.100 Ft-ot), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át (jelenleg 142.500 Ft-ot).

A szociális tűzifa támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul.

Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén a Szociális és Gyermekjóléti Központ gondozójának javaslata alapján az eljárás hivatalból is indítható.

Az igényeket 2021. november hó 5. napjáig lehet benyújtani a Vasvári Polgármesteri Hivatal Szervezési, Jogi és Igazgatási Osztályán.

A kérelem elbírálásáról – a szociális kerekasztal ajánlását figyelembe véve - Vasvár Város Polgármestere dönt.

A szociális tűzifa juttatásért az önkormányzat semminemű ellenszolgáltatást nem kér.

A tűzifa átvételét a jogosult írásbeli átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tűzifa házhoz szállításáról 2022. február 15-ig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.

 

                                    Tisztelettel: 

 

                                                                          Vasvár Város Önkormányzata

Program
2022. augusztus 17. szerda
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)