Képviselő-testületi ülés

2020. február 24. 18:50:39  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. február 27-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel

 

k ö z m e g h a l l g a t á s s a l

e g y b e k ö t ö t t

 

ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-

                táridejű határozatainak végrehajtásáról,

                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta

                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-

                nyekről, valamint az átruházott hatáskör-

                ben hozott döntésekről

                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

 

N a p i r e n d :

 

              I.   Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2020.(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

            II.   Előterjesztés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján Vasvár Város Önkormányzata saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyleteiről

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

          III.   Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2020.(…) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

            IV.   Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2020.(…) önkormányzati rendelet-tervezete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

              V.   Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2020.(…) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

            VI.   Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2020.(…) önkormányzati rendelet-tervezete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2012.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

          VII.   FOLYÓ ÜGYEK:

1)Nagy Gáspár Művelődési Központ 2020. évi munkaterve és szolgáltatási terve

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

2)Előterjesztés Dr. Farkas Péter szakorvos vállalkozási szerződésének ügyében

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

3)Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás működéséről szóló megállapodás módosítása

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

4)Pályázat kiírása civil szervezetek 2020. évi támogatására

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

5)Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek 2020. évi bérleti díjának megállapítására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

6)Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. fsz. 3. szám alatti költségalapú lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

7)Előterjesztés a Vasvár, Árpád tér 4. fsz. 3. szám alatti komfortos lakás bérleti szerződésének megszüntetésére

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

8)Előterjesztés a Vasvár, Árpád tér 4. fsz. 3. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő lakás szociális jelleggel történő bérbeadására (Zárt ülés)

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

9)Előterjesztés Balogh Sándor Vasvár, Alkotmány u.11. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

10)      Előterjesztés Bartók Gábor Vasvár, Németh A.u.3. fsz. 2. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

11)      Előterjesztés Böröczky Imre Vasvár, Németh A.u.3. fsz. 3. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

12)      Előterjesztés Horváth Beáta Vasvár, Németh A.u.3. fsz. 6. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

13)      Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelemhez

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

14)      Előterjesztés a polgármester szabadsága éves ütemezéséhez

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

15)      Előterjesztés a PAKTUM projekt keretén belül forrás átadásról

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

16)      Vasvári Szivárvány Diabétesz Egyesület névhasználati kérelme

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

17)      József Attila utca egyirányúsításáról készült tervezői szakvélemény megtárgyalása

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

18)      Szentkút Színpadi programajánlatok

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

 

V a s v á r,  2020. február 14.

 

 

 

                                    TÓTH BALÁZS

                                    polgármester

Program
2020. március 28. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
16
17
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
16 órakor Vasváron
17.3
31 %
páratartalom
Szél:
2.5 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)