Vasváriak előnyben

2020. február 12. 20:24:43  nyomtatási kép
Vasvári szociális bérlakásra eddig az ország másik felében élők is benyújthatták igényeiket. A testület számára azonban az a legfontosabb, hogy helyben élők jussanak először önkormányzati lakáshoz, éppen emiatt módosították a városi rendeletet.

 

A két ülés közti beszámolóban Tóth Balázs polgármester elmondta, hogy egyeztetett a hulladékszállító céggel, hogy az Arany János utcába ne 30 tonnás autóval hajtsanak be, mert tönkreteszik az utat. Így kisebb autóval gyűjtik össze a hulladékot, az ott lakók pedig a keddi hulladékszállító ciklusba kerülnek. Kiderült az is, hogy a járási hivatalrendszerben a közeljövőben nem lesz változás.

Az ülésre a Humán Erőforrás Bizottság konkrét javaslatot terjesztett elő az önkormányzati lakásrendelet módosítására. Ennek megfelelően szociális bérlakást csak az igényelhet akinek, és a vele együtt költözőknek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegét. Egyedülálló és a gyermekét egyedül nevelő esetében a mindenkori garantált bérminimum egy főre jutó havi összegét. Emellett a képviselők elfogadták, hogy önkormányzati bérlakás igényt csak az az igénylő nyújthat be, aki 5 évi lakóhellyel rendelkezik Vasváron. Dr. Pataky Pál tanácsnok maximálisan egyetért az előterjesztéssel, mivel a megoldásra váró kérdést már több testületi ülésen felvetette, ugyanis az ország másik feléről is sokan kívántak helyben önkormányzati lakáshoz jutni.  Most ez a probléma megoldódott. A testület számára az a legfontosabb, hogy a Vasváron lakók előbb tudjanak lakáshoz jutni, s ezzel a döntéssel egyben csökkent a lakásra várók listája is. Dr. Ódor Ildikó jegyző asszony elmondta, hogy az uniós jog értelmében az uniós polgár a magyar polgárral egyenlő jogokat élvez.

 

Beszámoló a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár tevékenységéről

Gyöngyösi Zsuzsanna könyvtárigazgató részletes tájékoztatójában ismertette: „Mindig is fontos feladatunknak tartottuk és tartjuk, hogy barátságos környezetben, családias hangulatban, segítőkész könyvtárosok várják a hozzánk betérő látogatókat, olvasókat az információ „birodalmában”. Célunk, hogy minél többen keressenek fel bennünket, vegyék igénybe mindazt a sokrétű szolgáltatást, melyet intézményünk kínál a Hegyháton élőknek. A napi munkánk során ezeket a kiemelt célokat valósítjuk meg, ennek szellemében látjuk el hivatásunkat. Ezen célok megvalósítása érdekében az elmúlt években megvalósítottuk az intézmény felső szintjének teljes felújítását, festését, átalakítottuk a Gyermekkönyvtár terét még otthonosába, kuckósabbá tettük. Ez évben babzsákokat vásároltunk, felújítottuk a régebbieket, hogy megfelelő állapotúak legyenek. Az alsó szinten kicseréltettük a padozatot, modernizáltuk a berendezést, polcokat, szekrényeket, falburkolatot készíttettünk, függönyt varrattunk. Kicseréltettük a Felnőtt könyvtári tér világítását, így már természetes fényt idéző LED-es lámpák világítják meg az olvasói tereket. A munkálatok ideje alatt könyvtárunk nyitva volt, szűkített helyen, de valamennyi szolgáltatásunkat elérhetővé tettük - kölcsönzés, internet használat, fénymásolás, laminálás, szkennelés, stb. - a használóink számára.”

Kiderült: ők is létszámgondokkal küzdenek. Szoros a kapcsolatuk a város intézményeivel. Sok más mellett kiemelt figyelmet fordítanak az ásványgyűjteményre és az értékgyűjtésre is. Évente 367 dokumentumot, azaz könyvet vásároltak annak érdekében, hogy frissek és napra készek legyenek olvasóik számára. Emellett évente újabb és újabb 58 folyóiratot is olvashatnak az intézménybe betérők. Fontos lenne, ha adatbázisukba a domonkos gyűjtemény bekerülhetne, jelenleg a témához kapcsolódó másfél ezer forrás, hivatkozás megjelölése érhető el. A város polgármestere hozzátette: nem kis kihívás a mai okostelefonokkal teli világban olvasásra ösztönözni a fiatalokat. A testület örömét fejezte ki amiatt, hogy az általános iskolába „kivitték” a könyvtárat, s szurkolnak a könyvszkenner elnyeréséért. A beszámoló után elfogadták az intézmény munkatervét is.

 

Beszámoló a Németh Antal Helytörténeti Gyűjtemény 2019. évi tevékenységéről

Dr. Zágorhidi Czigány Balázs múzeumigazgató szintén részletes és alapos anyagot tett a testület elé. „A Németh Antal Helytörténeti Gyűjtemény működtetését 2013 óta – egy feladatellátási szerződés keretében – a Vasvári Domonkos Kolostor Alapítvány látja el. Az alapítvány ugyanakkor működteti a Domonkos Rendtörténeti Gyűjteményt, biztosítja a Török Richárd Emlékkiállítás elhelyezését, gondoskodik a kolostorépület domonkos rendi tulajdonban lévő részének karbantartásáról és az épületben működő zarándokszállás üzemeltetéséről. Ezeket a feladatokat egy közös büdzséből fedezi, amely az elmúlt évben a városi múzeum számára biztosított állami támogatásból (közel 10 millió forint), az egyházi gyűjtemény számára biztosított püspök kari támogatásból (2 millió forint), városi (3 millió forint) és rendi (2 millió forint) hozzájárulásból, valamint saját bevételekből (megközelítően 3 millió forint).” A múzeumigazgató a testület előtt kiemelte, hogy a tavalyi vasvári káptalanos rendezvényen számos fiatal előadó beszélt Vasváról, s új dolgokat tártak a hallgatóság elé. Kijelenthető: élénk az érdeklődés Vasvár iránt. Dr. Pataky Pál tanácsnok fontosnak tartotta megjegyezni: jó lenne, ha az egyedülálló domonkos rendtörténeti gyűjteményt a laikusok is értékelnék. Emellett a testület a múzeumi séták és a tájoló folytatására biztatta a dolgozókat.

Ezt követően arról döntöttek, hogy folytatódjon a Születések fája sikeres, 2011-ben indult kezdeményezése. A fal véges, de a lehetőség nem, az újabb domborműbe a címer is bekerül.

 

A testületi ülésen döntés született arról, hogy évente másfél millió forintért bérli az önkormányzattól a Vodafone Magyarország Zrt. az antennájához szüksége 25 négyzetméteres területet. Határozat született az önkormányzati kamatmentes lakáscélú munkáltatói támogatásról, amely az önkormányzat dolgozói számára járna 1,5 milliós keretösszeggel. Emellett a város és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Vasvár között együttműködési megállapodás született. Az „Ezredes-ház felújítása Vasváron” építési beruházás közbeszerzési eljárásában az ajánlati dokumentáció elfogadására, az eljárás megindítására, ajánlattevői kör meghatározására is előre lépés született. Szóltak az iskolai körzethatárokról, valamint arról, hogy az építési hatóság a kormányhivatal központjához kerül, az állam átveszi ezt a feladatot az önkormányzattól. A művelődési központ létszám gondjait közfoglalkoztatottak igyekszik mérsékelni a testület, valamint a lakásügyek mellett döntöttek a zárt kerti ingatlanos pályázatról is.

Program
2020. szeptember 24. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)