Tájékoztató

2019. október 06. 13:46:41  nyomtatási kép
Tisztelt Választópolgárok!


Az önkormányzati választásokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.

A 2019. október 13-i önkormányzati választáson településünkön:
a) 1 polgármestert
b) 6 önkormányzati képviselőt választunk, továbbá
c) a megyei listán egy listára lehet csak érvényesen szavazni.

Ennek megfelelően minden választópolgár 3 db szavazólapot kap:
-    a polgármesteri szavazólapon csak egy jelöltre,
-    a helyi önkormányzati képviselők esetében 6 főre,
-    a megyei listán egy listára lehet érvényesen szavazni, az ezt meghaladóan leadott szavazatok a teljes szavazólap érvénytelenségét eredményezik.

A választáson csak a választási névjegyzéken szereplő választópolgár szavazhat. (Erről és a szavazóhelyiség címéről már értesítést kaptak.)
A szavazásra a Tisztelt Választópolgárok a személyazonosság és lakcím megjelölésre szolgáló okmányt szíveskedjenek magukkal vinni.

Lényeges a szavazásnál, hogy a megválasztható jelöltek nem ABC, hanem a Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek a szavazólapon.

Aki nem a lakóhelyén, hanem a tartózkodási helye szerinti polgármesterre, önkormányzatra akar szavazni, átjelentkezhet. Átjelentkezéssel az a választópolgár élhet, aki magyarországi lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, feltéve, hogy:
-    tartózkodási helyét 2019. június 26-át megelőzően létesítette
-    az elbíráláskor is érvényes, és
-    tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
Átjelentkezés csak a bejelentett tartózkodási hely szerinti szavazókörbe lehetséges.

Mozgóurna:
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzéken szerepel, de egészségi állapota miatt nem tud elmenni a szavazókörbe, mozgóurnát kérhet az állandó lakcímére, illetve átjelentkezés esetén a tartózkodási helyére. A mozgóurna iránti kérelem:

-    a valasztas.hu honlapon:
  > ügyfélkapus azonosítás nélkül: október 9-én 16.00 óráig nyújtható be.
  > ügyfélkapus azonosítással: október 13-án 12.00 óráig nyújtható be.

-    személyesen: október 11-én 16.00 óráig, (postán, írásbeli meghatalmazás nélkül futár, hozzátartozó, egyéb személy útján)

-    október 13-án 12.00 óráig: a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

Vasváron a Nemzeti Választási Bizottság a 183/2019. NVB határozatával kitűzte a Roma Nemzetiségi Önkormányzati választást, tekintettel arra, hogy a 2011. évi népszámlálás adatai alapján legalább 25 személy vallotta magát az adott nemzetiséghez tartozónak.

A nemzetiségi szavazás rendje:
•    Vasváron roma nemzetiségi önkormányzati választás is lesz, így akik Vasváron roma nemzetiségiként regisztráltak a helyi roma nemzetiségi önkormányzat képviselőire szavazhatnak.  (Vasváron az a 3 jelölt lesz a roma nemzetiségi önkormányzat képviselője, aki a legtöbb szavazatot kapta, így érvényesen csak 3 jelöltre lehet szavazni.)

•    Ezen túl a roma nemzetiségű választópolgárok a területi (megyei) listára és az országos roma listára is szavazhatnak. Mind a megyei és az országos roma listára egy-egy szavazat adható le érvényesen.

•    A nemzetiségi választópolgárok az általános polgármesteri és az önkormányzati képviselőválasztáson a lakóhelyük szerinti szavazóhelyiségben adhatják le szavazatukat. Eddig külön nemzetiségi szavazókör működött a városban, melyet az idei választásnál már megszüntettek.

Mind az általános önkormányzati választás és a nemzetiségi is a lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes szavazóhelyiségben egy helyen történik a választópolgárok által megkapott értesítőben megjelölt címen. Megszüntetésre került a korábbi elkülönített nemzetiségi szavazókör.

Kérem a tájékoztatásom szíves elfogadását.

                                                                             Tisztelettel:


                                                                            Dr. ÓDOR ILDIKÓ
                                                                       jegyző, a HVI vezetője
Program
2020. június 2. kedd
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)