Képviselő-testületi ülés

2019. május 29. 18:01:18  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 30-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel 

m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatás-
                körben hozott döntésekről
                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

N a p i r e n d:

I.2018. évi belső ellenőri jelentés elfogadása
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

II.Integritásjelentés, belső kontrollrendszer elfogadása
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

III.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2019.(…) rendelet-tervezete az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

IV.Beszámoló a gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Előadó: BORBÁS IMRÉNÉ a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ Vezetője

V.RÉGIÓHŐ KFT 2018. évi mérlegbeszámolója 
Előadó: NÉMETH ISTVÁN ügyvezető igazgató

VI.VASI TRIÁSZ KFT 2018. évi mérlegbeszámolója 
Előadó: NÉMETH ISTVÁN RÉGIÓHŐ Kft ügyvezető igazgatója

VII.VASIVÍZ ZRt. 2018. évi mérlegbeszámolója (elektronikus úton kerül kiküldésre)
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

VIII.Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokba képviselő-testület által választott felügyelő bizottsági tagok beszámolója tevékenységükről
Előadók: GALAMBOS ISTVÁN ÉS VARGA ZOLTÁN felügyelő 
         bizottsági tagok


IX.FOLYÓ ÜGYEK:

1)Előterjesztés a Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde alapító okiratának módosításáról
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

2)Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata fenntartásában lévő Vasvári Ficánkoló Óvodában és Mocorgó Bölcsődében indítható csoportlétszámokról a 2019/2020-as nevelési évben
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

3)Előterjesztés BM pályázat keretén belül járda felújításra
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

4)Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. I/4. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

5)Előterjesztés Bujtás Imréné Vasvár, Alkotmány u. 13. fsz. 2. szám alatti lakos bérbeszámítási kérelmére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6)Előterjesztés Kovács Sándor László Vasvár, Alkotmány u. 13. I/7. szám alatti lakos bérbeszámítási kérelmére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7)Előterjesztés a Vasvár, Március 15. tér 5. I/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8)Előterjesztés Sárközi Károly Vasvár, Alkotmány u. 9. fsz. 2. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9)Előterjesztés Boros Gáborné Vasvár, Németh A.u.2. fsz. 5. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10)Javaslattétel „Vas Megye Díszpolgára” cím adományozására (zárt ülés)
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármesterV a s v á r,  2019. május 8.


     
TÓTH BALÁZS 
polgármester

Program
2020. augusztus 12. szerda
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)