Kína Kollégium

2019. március 19. 19:08:08  nyomtatási kép
A Lakitelek Népfőiskola Kína Kollégium néven 2019 áprilisában szakirányú képzést indít, amelynek fő célja a kormányzati célrendszerben, mint a keleti-nyitás stratégiájának meghatározó államával, központi helyet elfoglaló Kínával összefüggő külpolitikai irányvonal sajátosságainak, valamint az ázsiai állammal összefüggő komplex ismeretek bemutatása.

Célcsoport: Olyan 35 év alatti, felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók, doktoranduszok, illetve a terület iránt érdeklődő fiatal felnőttek, akik jelenlegi, vagy későbbi tanulmányaik, valamint munkájuk kapcsán szeretnének mélyebb ismereteket szerezni Kínáról, vagy akik tudásuk szélesítése okán érdeklődnek az ázsiai nagyhatalommal kapcsolatos ismeretek iránt.

A képzés formája és az előadók: A kollégium hallgatói részt vehetnek a keleti-nyitás politikája, valamint a Kínával kapcsolatos tudományok és a sinológia neves szakértői és ismerői, valamint a kormányzati szakemberek és diplomaták által tartott előadásokon. A kollégium hallgatói lehetőséget kapnak, hogy munkacsoportokban tevékenykedve a megszerzett elméleti tudást a mélységi gyakorlati képességekkel ötvözve elsajátítsák a területtel összefüggő lényegi ismereteket.

A képzés időtartama: 2019 áprilisa és 2020 decembere között nyolc alkalommal, negyedévenként egy-egy bentlakásos hétvége a Lakitelek Népfőiskolán, melynek költsége 5.000 Ft/alkalom.
Ezen felül 2019 júliusában nyári szabadegyetemet tartunk a kollégium hallgatói részére. 

A képzés tematikája: 
A párhuzamban élő múlt, jelen és jövő - a tradíciók és a modern Kína.
A Kínai történelem sajátosságai - a periodikus kínai történelem a nyitás és elzárkózás kontextusában.
Kína vallásai, politikai és társadalmi rendszere.
Kína a globális térben - Peking biztonságpolitikai, gazdaságpolitikai és nagyhatalmi politikája.
A kínaiakkal való kapcsolattartás sajátosságai - az ázsiai kommunikáció titokzatos világa.
Magyarország és Kína - a magyar-kínai kapcsolatok története, jellegzetességei és jövőképe. 
Kínaiak Magyarországon - a magyarországi kínai kolónia létrejötte, szerepe, sajátosságai.

A képzés sajátossága és célja: A kollégium tagjai egyedülálló, hazánkban máshol el nem érhető jellegben strukturált elméleti és gyakorlati tudásanyagra tehetnek szert a világpolitikában és a világgazdaságban mindinkább nagyhatalmi pozíciót betöltő Kína kapcsán. A kollégium által biztosított tudás lehetőséget teremt arra, hogy a tagok a jövőben sikeres tudományos és szakmai munkát végezzenek a térséggel kapcsolatos területeken, amelyet nagymértékben elősegíthetnek a kollégium által biztosított humán network építés sajátosságai.

Jelentkezés és további információ: https://t2m.io/VBXOnQ0u 
Jelentkezés a megadott linken, vagy QR-kódon található adatlap kitöltésével, és a fényképes önéletrajz, valamint a motivációs levél megküldésével a kasznar.attila@gmail.com e-mail címre.
Határidő: 2019. március 25. 
Kérjük, amennyiben rendelkezik témavezetői, vagy munkahelyi vezetői ajánlással, azt is küldje meg.


Lakitelek, 2019. február 5.


Lezsák SándorDr. Kasznár Attila
a Magyar Országgyűlés alelnökeegyetemi adjunktus
a képzés védnöke, felelőseMiskolci Egyetem

Program
2019. július 18. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)