Meghívó önkormányzati ülésre

2018. április 20. 11:19:35  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. április 26-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel 

m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatás-
                körben hozott döntésekről
                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármesterN a p i r e n d:

I.Beszámoló a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár tevékenységéről
Előadó: GYÖNGYÖSI ZSUZSANNA könyvtár igazgató

II.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete …/2018.(…) önkormányzati rendelet-tervezete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2012.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

III.FOLYÓ ÜGYEK:
1)Előterjesztés a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár Továbbképzési tervének fenntartói jóváhagyására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

2)Előterjesztés a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár 2018. évi Beiskolázási tervének fenntartói jóváhagyására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester


3)Előterjesztés a bölcsőde kialakítása Vasváron közbeszerzési eljárásban vállalkozó kiválasztására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

4)Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 3/A. szám alatti, önkormányzati tulajdonú garázs helyiség bérleti szerződésének megszüntetésére, valamint pályázati úton történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

5)Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. I/4. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakás pályázat útján történő bérbeadása
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6)Előterjesztés Málovits Lászlóné Vasvár, Március 15. tér 6. I/3. szám alatti bérlő bérbeszámítási kérelmére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
,
7)Előterjesztés Kovács Zsolt és Kovács Levente által a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. II/3. szám alatti önkormányzati bérlakásra bérlőtársi jogviszony létesítésére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8)Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelemhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9)Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. I/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10)Előterjesztés Kissné Horváth Ilona Vasvár, Árpád tér 2. fsz. 4. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

11)Előterjesztés Bogdán Róbert Vérmező u. 9. fsz. 4. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

12)Előterjesztés a vasvári 963, 964, 965. hrsz.-ú földrészletek bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

13)Előterjesztés a vasvári 2004. hrsz.-ú földrészlet egy részének használatba adására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


V a s v á r,  2018. április 19.

 
TÓTH BALÁZS
   polgármester

Program
2019. január 16. szerda
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
Időjárás
09 órakor Vasváron
2.1
56 %
páratartalom
Szél:
2.3 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)