Képviselő-testületi ülés

2018. március 14. 20:06:52  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 22-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel 
m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatás-
                körben hozott döntésekről
                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester


N a p i r e n d:

I.Tájékoztató a Vasvári Rendőrkapitányság illetékességi területének és Vasvár város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Dr. HÁZI BÉLA r. ezredes, kapitányságvezető

II.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ?/2018.(..) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

III.FOLYÓ ÜGYEK:
1)Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásához
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

2)Előterjesztés a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásához
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

3)Előterjesztés a Vasvári Nagytérségi Népfőiskolai épület koncepció tervének kiválasztására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

4)Előterjesztés a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár alapító okiratának módosítására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

5)Civil szervezetek pénzügyi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

6)Előterjesztés a TELENOR Magyarország Zrt. vasvári 2041/5. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan távközlési célú bérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester
,
7)Előterjesztés megállapodás megkötésének jóváhagyására a Vasvári Kardos László Általános Iskolában kültéri kézilabda pálya építésére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8)Előterjesztés a vasvári 965, 964. és 963. hrsz-ú ingatlanok bérletével kapcsolatban
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9)Előterjesztés "I. világháborús emlékművek Vas megyében" című reprezentatív könyv kedvezményes vásárlásához
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

10)Előterjesztés a Vasvár, Eötvös L.u.6/A.fsz3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

11)Előterjesztés Bogdán Beáta Mária Vasvár, Árpád tér 4. fsz. 4. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

12)Kutyatartással kapcsolatos lakossági panasz bejelentés
Előadó: PÁLLÁNÉ Dr. LAKICS ERIKA aljegyző


V a s v á r,  2018. március 12.


 TÓTH BALÁZS
   polgármester

Program
2019. november 15. péntek
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
22 órakor Vasváron
8.4
96 %
páratartalom
Szél:
2.8 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)