Meghívó önkormányzati ülésre

2017. június 27. 06:45:30  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. június 29-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel 
m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatás-
                körben hozott döntésekről
                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester


N a p i r e n d:

I. Beszámoló az egészségügyi alap- és szakellátás helyzetéről
Előadó: FÜZI ANDREA intézményvezető

II. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017.(…) önkormányzati rendelete Vasvár Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

III. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017.(…) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


IV. FOLYÓ ÜGYEK:
1) Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelemhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

2) Előterjesztés a Vasvár, Március 15. tér 7. I/3. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

3) Előterjesztés Németh Dániel Vasvár, Eötvös u. 6/A. fsz. 1. szám alatti lakos bérbeszámítási kérelmére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

4) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. I/3. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

5) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 8. III/1. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 8. II/1. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. II/3. szám alatti önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8) Előterjesztés a Vasvár, Bartók B.u.2. I/1. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. I/4. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. III/1. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

11) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. fsz. 4. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

12) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. II/4. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


13) Előterjesztés Görcsi Elemér Vasvár, Szentmihályfalvi u. 30. fsz. 2. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

14) Előterjesztés Varga Dániel Vasvár, Gyár u. 13. fsz. 2. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

15) Előterjesztés Bogdán Zsolt Vasvár, Németh A. u. 2. fsz. 1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

16) Előterjesztés Nyári Veronika Vasvár, Szentmihályfalvi u. 21. fsz. 4. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

17) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 21. fsz. 5. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő lakás szociális jelleggel történő bérbeadására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

18) Előterjesztés a Vasvár, Németh A.u.4.fsz.4. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő lakás szociális jelleggel történő bérbeadására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

19) Határozat-tervezet köztemetés elrendelésére (Zárt ülés)
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

20) Előterjesztés "Vasvár városban önkormányzati közutak, járdák építése, felújítása" építési munka műszaki ellenőri feladatait ellátó gazdasági szereplő kiválasztásának felhatalmazására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

21) Előterjesztés TOP pályázatok keretében megvalósuló építési beruházások műszaki ellenőri feladatait ellátó gazdasági szereplők kiválasztásának felhatalmazására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

22) Előterjesztés a TELENOR Zrt. Vasvár, Alkotmány u.8.sz. alatti távközlési célú bérleti szerződése módosítására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

23) Előterjesztés "Iparterület kialakítása Vasváron" projektben a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőinek felhatalmazása a tervezési feladatok elvégzésére indikatív árajánlatok bekérésére
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

24) Előterjesztés "Iparterület kialakítása Vasváron" projektben tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátására irányulóan megkötésre kerülő vállalkozási szerződés jóváhagyására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

25) Előterjesztés a 20/2017.(IV.26.) FM rendelet Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről szóló dokumentumban foglalt 4 célterület keretében "Város a szőlőhegyek ölelésében" megnevezésű egyedi támogatási kérelem benyújtására, azon belül ingatlanvásárlás elfogadására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

26) Előterjesztés "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" TOP-1.2.1-16 kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtására, ezen belül ingatlanvásárlás elfogadására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

27) Előterjesztés Horváth Adrienn szombathelyi lakás lakbér- és vízdíj hátralék elengedése iránti kérelmének elbírálására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester


V a s v á r,  2017. június 21.
  

                                    TÓTH BALÁZS
               polgármester
Program
2019. január 16. szerda
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
Időjárás
14 órakor Vasváron
8.9
44 %
páratartalom
Szél:
2.4 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)