Meghívó

2017. május 22. 08:29:08  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 25-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel
m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatás-
                körben hozott döntésekről
                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester


N a p i r e n d:

I.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2017.(…) rendelet-tervezete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

II.2016. évi belső ellenőri jelentés elfogadása
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

III.Tájékoztató a gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Előadó: BORBÁS IMRÉNÉ a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ Vezetője

IV.Beszámoló a RÉGIÓHŐ KFT Felügyelő Bizottságának tevékenységéről 
Előadó: SZABÓ LÁSZLÓ felügyelő bizottsági tag

V.VASI TRIÁSZ KFT 2016. évi mérlegbeszámolója 
Előadó: NÉMETH ISTVÁN RÉGIÓHŐ Kft ügyvezető igazgatója

VI.Beszámoló VASI TRIÁSZ KFT Felügyelő Bizottságának tevékenységéről 
Előadó: VARGA ZOLTÁN felügyelő bizottsági tag

VII.VASIVÍZ ZRt. 2016. évi mérlegbeszámolója (Figyelemmel a beszámoló nagy terjedelmére, elektronikusan kerül kiküldésre.)  
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

VIII.Előterjesztés a város közlekedési helyzetéről
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

IX.FOLYÓ ÜGYEK:

1)Előterjesztés a Vasvári Ficánkoló Óvoda óvodavezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásához
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

2)Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata fenntartásában lévő Vasvári Ficánkoló Óvodában indítható csoportlétszámokról a 2017/2018-as nevelési évben
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

3)Beszámoló a Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás 2016. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről 
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző 

4)Előterjesztés a Szombathelyi Szolgáltatási SZC Béri Balogh Ádám Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői álláshelyére beérkezett pályázat véleményezésére
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

5)Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. I/4. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6)Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. I/3. szám alatti, szociális jellegű önkormányzati lakás költségalapon meghatározott lakássá történő átminősítésére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7)Előterjesztés a Vasvár, Március 15. tér 7. I/3. szám alatti szociális jellegű önkormányzati lakás költségalapon meghatározott lakássá történő átminősítésére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8)Előterjesztés Németh Bence Vasvár, Alkotmány u. 13. I/9. szám alatti lakos bérbeszámítási kérelmére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


9)Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft 2016. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójának elfogadása
Előadó: PÁLLÁNÉ Dr. LAKICS ERIKA a vállalkozás vezetője

10)Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsági tagjainak beszámolója
Előadók: GALAMBOS ISTVÁN tanácsnok, 
Dr. PATAKY PÁL tanácsnok és
UNGER JÓZSEF képviselő

11)Előterjesztés „Bölcsőde kialakítása Vasváron”, „A vasvári kilátó környezetének megújítása rekreációs célokra történő hasznosítása érdekében”, „Helyi termelői piac fejlesztése Vasváron” építési beruházások kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások bíráló bizottságainak létrehozására és tagjainak kijelölésére
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

12)Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata fenntartásában lévő Vasvári Ficánkoló Óvodában létszámleépítés elrendeléséről
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

13)Előterjesztés Hegyi Andrea Vasvár, Árpád tér 4. I/1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

14)Előterjesztés a Vasvár, Kossuth L.u.8.fsz.3.szám alatti, szociális jellegű önkormányzati lakás lakásbérleti jogának folytatására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

V a s v á r,  2017. május 16.
  

                                    TÓTH BALÁZS
               polgármester

Program
2018. június 24. vasárnap
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
28
Facebook
Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)