Képviselő-testületi ülés

2017. április 24. 11:56:41  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 27-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel 

m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatás-
                körben hozott döntésekről
                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

N a p i r e n d:

I. Beszámoló a Vasvári Ficánkoló Óvoda tevékenységéről
Előadó: TÍMÁR ISTVÁNNÉ óvodavezető-helyettes

II. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017.(….) rendelet-tervezete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről és az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

III. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017.(….) rendelet-tervezete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


IV. FOLYÓ ÜGYEK:
1) Előterjesztés a Kardos László Általános Iskola magasabb vezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázat véleményezésére
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

2) Előterjesztés a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola magasabb vezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázatok véleményezésére
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

3) Előterjesztés víziközmű-rendszer üzemeltetési jogviszonyának egybefoglalásához
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

4) Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelemhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

5) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. I/3. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6) Előterjesztés a Vasvár, Árpád tér 2. fsz 4. szám alatti önkormányzati lakás szociális jelleggel történő bérbeadására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7) Előterjesztés Szigeti Józsefné Vasvár, Árpád tér 2. fsz. 6. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző
 
8) Előterjesztés a Vasvár, Vérmező u. 9. fsz. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9) Előterjesztés a Vasvár, Vérmező u. 9. fsz. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10) Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás adására a Vasvár, Járdányi u. 6. szám alatti épülettel kapcsolatosan
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

11) Előterjesztés turista érem beszerzésére
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

12) RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft 2016. évi mérlegbeszámolója
Előadó: NÉMETH ISTVÁN ügyvezető igazgató
 

V a s v á r,  2017. április 18.

TÓTH BALÁZS
  polgármester
Program
2019. január 16. szerda
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
Időjárás
13 órakor Vasváron
8.0
42 %
páratartalom
Szél:
2.0 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)